פרסומים וכתבות


הרצאתו של עו"ד שלום לוי – עובדי תע"ש – דירות מגורים

מצגת – לשכת השמאים – תל אביב

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265

בחינת כדאיות השקעה בקרקע חקלאית

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין
התיקון החדש לחוק מיסוי מקרקעין צפוי להשפיע באופן דרמטי על האופן שבו מדווחות עסקאות נדל"ן במשק, על גביית המס בגין עסקאות מקרקעין ועל מגוון הליכי שומות. קראו עכשיו הסבר קצר, תמציתי ומקצועי אודות תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין: מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265

טוב שכן קרוב מאח רחוק

טוב שכן קרוב מאח רחוק
מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265

מיסוי קבוצת רכישה – התוכן הכלכלי לא יוצר זכורת מקרקעין – "יש מאין"

מיסוי קבוצת רכישה - התוכן הכלכלי לא יוצר זכורת מקרקעין
מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265

קביעת "יום המכירה" בהסכם מכר מקרקעין בעל תנאי מתלא

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265

צופה פני עתיד

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265

הצדק צריך גם להיראות

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265

פחת ינוכה אם נוכה בפועל בלבד

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265
« Page 1, 2 »