Archives for מרץ 2014

הפקדת ערובה על ידי התובע

הכותבים: עו"ד מתתיהו ברוכים ועו"ד שלום לוי מפירמת: "לוי-ברוכים, משרד עורכי דין" במסגרת ניהול הליכים אזרחיים המתנהלים בבתי המשפט, ניתן, באמצעות שימוש מושכל בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), הקובעות את "כללי המשחק" בבית המשפט, … [Read more...]