Archives for אפריל 2015

בטאון מספר 15- צו תשלומים בהוצאה לפועל

צו תשלומים בהוצאה לפועל   חייבים רבים סבורים, כי היה ותיק הוצאה לפועל נפתח נגדם ואין בידם לשלם את מלוא החוב, הרי שעולמם הולך להיחרב עליהם. בכדי לשפוך אור על תפיסה קלוקלת זו, נבהיר במאמרנו את האפשרויות המשפטית העומדת בפני החייבים, בין היתר לבקש … [Read more...]

ביטאון מספר 14-מע"מ בשיעור אפס בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 47), התשע"ה -2014 (להלן בהתאמה: "התיקון" ו/או "החוק") הינו תיקון, אשר מחיל מע"מ בשיעור אפס, על מכירת זכויות בדירת מגורים חלופית, על שירותי חיזוק הניתנים על ידי היזם לדיירים במסגרת פרויקטים מסוג תמ"א 38 (חיזוק וכן הריסה … [Read more...]