Archives for יוני 2015

ביטאון מס. 17 – חזקת התא המשפחתי – ניתנת לסתירה

הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה חוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") קובע חזקה לעניין התא המשפחתי. סעיף 9 לחוק, דן בחזקת התא המשפחתי בכובע של רוכש (מס רכישה) וסעיף 49 (ב) לחוק, דן בכובע של מוכר (מס שבח). בחזקת התא המשפחתי … [Read more...]