Archives for אוקטובר 2015

בטאון מס' 25

 תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין  החזר מס שבח והקלה בהעברות לקרובים  הכותב: עו"ד שלום לוי מפירמת: "שלום לוי, משרד עורכי דין"                                                                                                                           … [Read more...]

בטאון מספר 24.

האם התשלום לעורך דינו של הקבלן ממוסה במס רכישה?  הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה  מפירמת: "שלום לוי, משרד עורכי דין"  כאשר קונה רוכש דירה מקבלן, הוא מחויב גם בשכר טרחת עורך הדין המייצג את הקבלן ברכישה. בפס"ד ע"א 3134/07 … [Read more...]