Archives for דצמבר 2015

ביטאון מספר 26 – באיזה מצב זוכה יכול לקבל עדיפות על פני זוכים אחרים, מקום בו מדובר בחייב לו נושים רבים?

  במסגרת תיקון מספר 29 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: "החוק"), תוקף סעיף 76 לחוק אשר מביא עימו בשורה חדשה לטובת זוכים, אשר מנסים לגבות את חובם מחייב, אשר לו כמה נושים אשר פועלים עמו במקביל כנגד החייב. בעבר, זוכה אשר היה מצליח … [Read more...]